Nes kunstforening 2013

Oddbjørg Reset, leder
Per Melby, nestleder
Sissel Nordlund, kasserer
Monica Nereng, sekretær
Torstein Fyhri, utvalgsleder musikk
Kari Stenersen, utvalgsleder litteratur
Inger Vetlesen, utvalgsleder utstillinger
Guri Borander, vararepresentant
Nina Brovold, vararepresentant
Elisabeth Lunder, vararepresentant
Eva Ø. Schøyen, vararepresentant

 

tlf 48 16 89 21 /oddbjorg.reset@hvam.vgs.no
tlf 91 34 45 19 /permelb@frisurf.no
tlf 90 83 32 57 /S.nordlu@online.no
tlf 928 69 528 /mg-ner@online.no
tlf 90 83 77 26 /fyhri@online.no
tlf 92 08 82 45 /kari.stenersen@online.no
tlf 91 64 36 04 /ingvetl@online.no
tlf 48 18 88 67
tlf 94 14 88 63 /nina.brovold@hvam.vgs.no
tlf 41 92 08 89 /elisabeth.lunder@rb.no
tlf 91 20 34 77 /eva.schoyen@gmail.com


Medlemsinfo
Medlem kr. 200,-. Studenter kr. 100,- Ektepar kr. 300,-. Vår- og høstprogram tilsendes medlemmer pr. post. Medlemmer får 5 % rabatt ved kjøp av kunst/kunstgjenstander i de tilfelle kunstforeningen er arrangør av utstillingen. Hvis du ønsker å bli medlem, ring kasserer eller send melding pr. post til: Nes kunstforening, Postboks 202, 2151 Årnes