Nes kunstforening 2019

Oddbjørg Reset, leder
Trude Elstad, nestleder
Terje Strømsæther, kasserer
Anne Karin Rønning, sekretær
Torstein Fyhri, utvalgsleder musikk
Kari Stenersen, utvalgsleder litteratur
Nina Brovold, vararepresentant
Elisabeth Lunder, vararepresentant
Eva Ø. Schøyen, vararepresentant

 

tlf 48 16 89 21 /oddbjorg.reset@hvam.vgs.no
tlf 91 71 06 08 /trude.elstad@combitel.no
tlf 92 80 14 01/tstromse@gmail.com
tlf 99 23 48 35/ankarir@online.no
tlf 90 83 77 26 /fyhri@online.no
tlf 92 08 82 45 /kari.stenersen@online.no
tlf 94 14 88 63 /nina.brovold@hvam.vgs.no
tlf 41 92 08 89 /elisabeth.lunder@rb.no
tlf 91 20 34 77 /eva.schoyen@gmail.com


Medlemsinfo
Medlem kr. 200,-. Studenter kr. 100,- Ektepar kr. 300,- Medlemmer får 5% rabatt ved kjøp av kunst/kunstgjenstander i de tilfelle kunstforeningen er arrangør av utstillingen. Hvis du ønsker å bli medlem, ring kasserer eller send melding pr. post til: Nes kunstforening, Postboks 202, 2151 Årnes