VELKOMMEN TIL NES KUNSTFORENING HØSTEN 2017

Tirsdag 5. september kl 19.30 i Biblioteket

Inspirasjonskveld "Bok blir til"


14.-16. september

"Pop-up utstilling med fire kjente"


21.-28. oktober

"Kunstutstilling ved Magne Furuholmen"


Torsdag 9. november kl 19.00 i Kulturkafeen

"Trio me' Børli"


9.-11. november

Fotoutstilling ved Jørn Areklett Omre

Alle arrangement blir
avertert i Raumnes.

Se også Facebook.

Nes kunstforening
Pb. 202, 2151 Årnes

post@neskunstforening.org