VELKOMMEN TIL NES KUNSTFORENING HØSTEN 2018

Kulturhusgalleriet lørdag 8. september

Utstillingsåpning - malerier av Bjarne Røtterud


Kulturkafeen torsdag 11. oktober kl 19.00

Hans Børli-kveld i dikt og toner


Kulturkafeen mandag 15. oktober: kl. 18.30

Hva reformasjnen betydde for vår tid - ved universitetslektor Kjetil Evjen


Kulturhusgalleriet 17-20. oktober

Popup-utstilling bed Bjørg Torhallsdottir

Alle arrangement blir
avertert i Raumnes.

Se også Facebook.

Nes kunstforening
Pb. 202, 2151 Årnes

post@neskunstforening.org