VELKOMMEN TIL NES KUNSTFORENING VÅREN 2018

Torsdag 1. mars kl 19.00 i Kulturkafeen

"Øyvind Østerud: Demokratikrise i Europa?"


Lørdag 3. mars til ogg med 18. mars i Galleriet

"Lisa Aisato: Utstilling og barneforestilling"


Tirsdag 13. mars kl 19.15 i Kulturkafeen

"Om maleren Arne Ekeland"


Alle arrangement blir
avertert i Raumnes.

Se også Facebook.

Nes kunstforening
Pb. 202, 2151 Årnes

post@neskunstforening.org