VELKOMMEN TIL NES KUNSTFORENING

Nes kunstforening har utviklet ny nettside. Aktiviteter for høsten 2019 er lagt ut der. Fremover blir den nye nettsiden vår informasjonsplatform. Den nye siden finner du her:

www.neskunstforening.no


Alle arrangement blir
avertert i Raumnes.

Se også Facebook.

Nes kunstforening
Pb. 202, 2151 Årnes